۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

در پاسخ به کسانی که از مرگ شهروندان فرانسوی ، خشنود شده اند !هستند کسانی که میگویند چون سی سال پیش ، دولت میتران ، به صدام حسین کمک نظامی میکرده و چندین بار هم خلبانان فرانسوی ، ایران را بمب باران کرده اند ، پس حالا باید مردم بیگناه و از همه جا بی خبر فرانسه که نه سر پیاز هستند و نه ته پیاز ، کشته شوند ! چشمشان کور ، دنده شان هم نرم ، میخواستند به صدام کمک نکنند !

برخی دیگر میگویند که چون دولت ژاک شیراک در ترور زنده یاد دکتر بختیار نقش مستقیم داشته ، پس حالا دویست فرانسوی هم کشته بشوند ، مهم نیست !

برخی هم میگویند که چون کشور فرانسه خمینی را به خاکش راه داده بود ، هر چه فرانسه کشته دهد ، باز هم کافی نیست !

در این میان ، برخی دیگر میگویند که چون بنی صدر در فرانسه جا خوش کرده و چون پدر بنی صدر آخوند بوده ، حالا باید فرانسوی ها
آنقدر کشته دهند تا جبران مافات شود.

این درست مانند این است که بگوییم چون امروز جمهوری ننگین اسلامی به حماس و حزب الله لبنان کمک مالی و تجهیزاتی میکند ، گروهی از اسراییلیها حق دارند که در ایران بمبگذاری کنند و ایرانیان بیگناه را بکشند !

و البته مسئله به اینجا ختم نمیشود ! 

چون در زمان محمد رضا شاه ، ارتش ایران به عمان حمله و جدایی طلبان ظفار را بمباران کرد ، اکنون گروهی از عمانی ها حق دارند که در گوشه و کنار ایران ، مردم بیگناه را چاقو بزنند و بکشند !

چون نادر شاه افشار به هندوستان حمله کرد و جنایات زیادی انجام داد و جواهرات زیادی هم دزدید و با خود به ایران آورد ، پس آلان هندی ها حق دارند که در ایران دست به جنایت و دزدی بزنند !

چون خشایارشا به یونان حمله کرد ، پس اکنون یونانی ها هم حق دارند که هر کجا ایرانی دیدند ، دخلشان را بیاورند !زنده یاد سعدی میفرماید :

تو کز محنت دیگران بی غمی .... نشاید که نامت نهند آدمی۱ نظر:

  1. ادبیات جدیدم رو میپسندی ؟ یک ساعته دارم میخندم..................دوست گرامی هاهاهاها نگاهتان را تغیر دهید.

    پاسخحذف