۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

خمینی محارب با خدا بود !


عین سخن خمینی :

نگذارید نامش رو ببرم ( مصدق ) ، او هم مسلم نبود و میخواست به اسلام سیلی بزند ولی خداوند سیلی را به او زد !

نتیجه اخلاقی :

دست خدا از آستین آمریکای جهانخوار درآمد و به مصدق سیلی زد !

آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند = خدا هیچ غلطی نمیتواند بکند !

پس نتیجه میگیریم که خمینی ، محارب با خدا بوده ! 

.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر