۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

از فایده های حک کردن عکس احمدی نژاد در کاسه توالت


تصویر احمدی نژاد روی سنگ مخصوص ادرار کردن در دستشویی یک کافه شاپ در اروپا۲ نظر: