۱۳۹۹ شهریور ۳۱, دوشنبه

رضا شاه لولت شاد

 

گردهمایی در برابر لانه جاسوسی آخوندی در بروکسل که طبق معمول سلطنت طلبان قصد در بالاکشیدن تظاهرات داشتند ، آنهم با این شکل و شمایل و با شعار رضا شاه لولت شاد.


در همین راستا :


محمد رضا شاه ، نور بر قبرت ببارد !
http://666sabz.blogspot.com/2016/09/blog-post_17.htmlاعلامیه رضاخان پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹
پاسخی به یکی از مغلطه های معروف سلطنت طلبان ! 
http://666sabz.blogspot.be/2014/02/blog-post_6.html


.
رضا پهلوی ، پسر ناخلف محمد رضا شاه ! 
http://666sabz.blogspot.be/2012/05/blog-post_25.html

.


برای آنانی که شناخت درستی از « دوران طلایی پهلوی ندارند »
http://666sabz.blogspot.be/2015/06/blog-post_22.htmlوا مصیبتا ، در بین اپوزیسیون تفرقه افتاد !
http://666sabz.blogspot.be/2015/06/blog-post_5.htmlتکه کلام شاه اللهی ها :
http://666sabz.blogspot.be/2011/12/blog-post_26.html


ایرانی ها ، علت واژگون شدن کشتی کستا کونکوردیا را پیدا کردند !
http://666sabz.blogspot.be/2012/07/blog-post_06.htmlآخرش سلطنت طلبان را چه صدا کنیم !
http://666sabz.blogspot.be/2012/09/blog-post_8.htmlحزب الله ، شاه الله ، پیوندتان مبارک !
http://666sabz.blogspot.be/2014/02/blog-post_1555.html

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر