۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

تبلیغ نخستین خودپرداز ایران - دی ماه 1351

.
 .


.

آغاز کار اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در شعب مرکزی بانک بیمه بازرگانان در دی ماه ۱۳۵۱ باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.
.
.
(-:  خواهشن سلطنت طلبان جوگیر نشوند و درد و بلای استبداد پهلوی را بر سر ملت بزرگ و شریف ایران نزنند :-)

.

.


۲ نظر: