۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

چرا باید از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی کرد ؟


.
معلم : تو یه سایتی نوشته شده بود « چرا باید از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی کرد ؟ » و ....
.
آقا اجازه .. بابامون میگه وقتی شازده بیاد سر کار ، دوباره بساط عیش و نوش و چاپیدمون برقرار میشه !
.
معلم : بگی بشین ، کی گفت حرف بزنی !
.
آقا اجازه .. بذار شازده بیاد سرکار ، به بابام میگم بیاد گوشت رو بگیره بندازتت تو هلوفدونی ، انقد چوق بزنن کف پات تا حالت جا بیاد !
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر