۱۳۹۱ آبان ۱۹, جمعه

در پادشاهی مشروطه پهلوی سوم ، همه احزاب ، رسانه ها و فعالین سیاسی در ابراز عقاید خود آزاد خواهند بود

.


در پادشاهی مشروطه پهلوی سوم ، همه احزاب ، رسانه ها و فعالین سیاسی در ابراز عقاید خود آزاد خواهند بود بجز چپول های توده ایی ، ملی منقلی ها ، ملی ذبحی ها ، آزادیخواهان بوگندو ، دگراندیشان نق نقو و غیره !

ملت کور و کچل و نمک نشناس ایران باید بداند که پادشاه رضا شاه دوم بر جای حق تکیه زده اند و تنها ایشان هستند که میدانند چطور این مملکت را به اوج کمالات برسانند و ملت هم باید مطیع و اوفرمانبردار باشد و کاری نکند که الاحضرت از ما برنجند و خدای ناکرده غضب فرمایند.

جاوید شاه
 

.

.
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر