۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

پاسخ و پرسش با مهران ادیب نماینده « پیشین » حزب ملت ایران در اروپا
پاسخ و پرسش با مهران ادیب نماینده « پیشین » حزب ملت ایران در اروپا 


این مصاحبه در سال 2007 صورت گرفته ولی شرح حال امروز ماست

برگرفته شده از سایت میلیون 
.

آرایش نیروها در خارج از کشور را چگونه می بینید ؟     
             
 با افسوس بسیار باید گفت که نیروها و یا اپوزیسیون برون مرزی آنچنان آرایشی ندارند که بشود درباره آن به صحبت نشست، اگر حرکتی از خود نشان می دهند مربوط می شود به جنبش های  خودجوشی که در درون کشور انجام می گیرد که این امر موجب می گردد تا آنها تکانی بخود داده و  حرکتی را انجام دهند و چنانچه نتیجه ای از آن حاصل نشد  به استراحت پرداخته تا دوباره جریانی پا بگیرد و آنها مجدداً بحرکت درآیند . بدین ترتیب باید گفت اینگونه آرایش و حرکت ها  فصلی است و بدون برنامه ریزی قبلی .
.
اکنون در بیرون کشور علاوه بر ملیون ، دو گروه اپوزیسیون وجود دارند که برای برکناری نظام استبداد مذهبی حاکم بر کشورمان مبارزه  می کنند یعنی همان مبارزات فصلی . این دو گروه عبارتند از جمهوریخواهان و مشروطه طلبان .  ناگفته نماند مشروطه طلبان همان هواداران حکومت گذشته هستند که قانون اساسی مشروطیت را زیر پا نهاده و تمامی  امور کشوری و لشگری را تحت فرمان « ذات اقدس همایونی » درآورده بودند  و اگر کسی جرأت کرده و به دفاع از قانون اساسی که خون بهای ملت مبارز ایران بود ، برمی خاست ، جایش زندان و سر وکارش با ماموران ساواک  بود . اکنون همان طرفداران نظام استبداد سلطنتی  سابق ، مشروطه خواه از آب درآمده اند و به تازگی هم برای جلب بیشتردولتمردان آمریکا ، تشکیلات نوینی را تدارک دیده اند که بنا بر گفته خودشان ، تشکیل یافته از چپ های ، جبهه ملی و مشروطه خواهان که باید گفت مشروطه خواهان جمهوریخواه !!!. چرا جمهوریخواه ، برای اینکه  سلطنت طلبان چشم امیدشان را به حمایت و کمک های حزب جمهوریخواه آمریکا دوخته اند . تا یار که را خواهد و میلش به که باشد . گروه جمهوریخواهان هم از بدو تشکیل سر در گم مانده اند و شماری از آنها هم جمهوریخواهند و هم مشروطه طلب !!!

جایگاه حزب ملت ایران در این تغییر و تحولات چیست ؟    
            
  حزب ملت ایران در درون کشور قرار دارد با توجه به موقعیت زمان و مکان ، جهت رسیدن به اهداف نهضت ملی ایران که همان راه مصدق بزرگ است ، بمبارزات خود ادامه میدهد و در این راه سخت ترین ضربه ها را تحمل نموده که دردناک ترین آن دشنه آجین شدن ، داریوش و پروانه فروهر بدست فرستادگان وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است . حزب ملت ایران از زمانها پیش بر این باور بوده و هست که در شرایط کنونی هیچ گروه و سازمانی  به تنهائی قادر به انجام کاری نیستند مگر اینکه تمامی گروه ها و سازمان های ملی و دموکرات غیر وابسته ، در یک صف قرار گیرند و با پشتیبانی ملت ایران نه بیگانگان ، کشورمان را از سراشیبی سقوط نجات دهند و با برپائی نظامی مردم سالار ، آزادی  و عدالت اجتماعی در سراسر کشورمان برقرار گردد .  این امر در درون کشور و با همت ملت ایران تحقق پذیر خواهد بود نه در بیرون و با کمک بیگانگان .   
                                                                                    
 نظر شما در مورد سلطنت طلبان معروف به مشروطه طلب چیست ؟  
        
 مشکلاتی که امروز ملت ما با آن دست به گریبان است نتیجه بیست و پنج سال  استبداد سلطنتی رژیم گذشته می باشد . مشروطه خواه واقعی جبهه ملی و پیروان راه مصدق بزرگ بودند که در عرض آن بیست و پنج سال حکومت استبداد سلطنتی هرچه کوشش کردند تا شاید بتوانند حکومت را وادار نمایند که از قانون اساسی پیروی کرده و شاه ازدخالت در امور کشور خود داری نماید و برابر نص صریح قانون اساسی فقط سلطنت نماید نه حکومت ، موفق نشدند که هیچ ، طعم زندان و بازجوئی های ساواک آریامهری را هم چشیدند .  باید پرسید این مدعیان  مشروطه خواه در آن زمان کجا تشریف داشتند که امروزه فیلشان یاد هندوستان کرده است . عجیب تر اینکه این مشروطه خواهان هنوز طالب الگوی حکومت سابق هستند یعنی دیکتاتوری سلطنتی و در هر فرصت به تعریف و تمجید از رژیم گذشته می پردازند . این خود نشان دهنده این حقیقت است که این افراد اصلاً معنی و مفهوم مشروطه را درک نمی کنند  و نمی دانند ملت ایران در یکصد سال پیش برای چه اهدافی  قیام کرد ؟ ملت به پا خواست تا خود اداره کشور را از طریق نمایندگان بر گزیده اش به عهده بگیرد  و خود حاکم بر سرنوشت کشورش گردد  نه آنکه : هر عیب که سلطان بپسندد هنر باشد  و اعلیحضرت خود ببرند و خود بدوزند و ملت را بحساب نیاورند و بفرمایند هرکس با دست پخت من که حزب رستاخیز است موافق نیست بیاید پاسپورتش را بگیرد و ظرف چهل و هشت ساعت ایران را ترک و به هر جهنم دره ای که میخواهد برود . از کوچک و بزرگ همه باید دست بوس باشند و پیرو منویات ملوکانه .
                                                                 
این روزها از جانب هواداران سلطنت طلب عنوان می شود که برخی از افراد ملی یا جبهه ملی به این نیروها پیوسته اند آیا حقیقت دارد ؟    
                
 سازمان های جبهه ملی در درون و هم در برون کشور ، در این باره اطلاعیه داده اند وشرکت اعضای خود را در نشست گروه سلطنت طلبان زیر عنوان « کنگره همبستگی ایرانیان »  تکذیب نموده اند . در مورد افراد هم باید گفت هر انسانی در انتخاب  عقیده و مسلک آزاد است تا زمانی  که آن عقیده و مسلک علیه منافع ملی و یا به نفع بیگانگان و دشمنان کشور تمام نشود . 
                                                     
اگر ملیون را افرادی آزادیخواه و طرفدار دموکراسی تعریف بکنیم  این افراد با همکاری با سلطنت طلبان به آزادی و دموکراسی دست خواهند یافت ؟     
         .
 ملیون یک صد سال است که برای دست یافتن به آزادی و عدالت و دمکراسی مبارزه می کنند و در طول این مدت فرهیخته ترین فرزندان خود را فدا کرده اند . متأسفانه بجز چند دوره کوتاه تا کنون موفق نبوده اند . ولی هیچگاه از ادامه مبارزه ناامید نشده و از پا نایستاده اند و تا رسیدن به هدف مقدس خود ، به مبارزه ادامه خواهند داد .  
        
حال چگونه یک فرد ملی و آزادیخواه می تواند با سلطنت طلبان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی همکاری کند از عجایب است  . اگر منظور مشروطیت است که باید گفت مشروطه خواهان واقعی همین ملیون بوده اند که یک قرن برای آن مبارزه کردند ولی با هزاران افسوس به هدف دلخواه خود نرسیدند  لذا متوجه شدند که  باید راه خود را تغییر داده  و برای برقراری  جمهوریت مبارزه نمایند ، زیرا در جهان امروز بهترین نوع حکومت  ، جمهوری است یعنی حکومت مردم بر مردم  هرچند که نواقصی هم در آن دیده می شود ولی با این همه بهترین نوع حکومت بشمار میرود .     
               
نظامی که امروز برکشورمان حکم میراند جمهوری نیست و از زمین تا آسمان با جمهوریت فاصله دارد . این حکومت یک نوع حکومت سلطنتی است که ولی فقیه بر مسند پادشاهی تکیه زده و دستورات او بدون چون و چرا باید اجرا شود و در مورد اعمال و کردار و رفتار خود  هم  به احدی پاسخگو نیست . رئیس باصطلاح جمهور هم در جایگاه نخست وزیر نشسته است به شرطی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و شورای نگهبان و و و... را بحساب نیاوریم . در این نظام مانند نظام گذشته مردم بحساب نمی آیند و باید تحت فرمان طبقه خاصی که بر کشور حکومت می کنند باشند.             
                                                                     
 اختناق روز افزون در جامعه و زیر پا گذاشتن حقوق ملت بویژه اقلیت های دینی ،  شکستن قلم ها و دوختن دهان آزادیخواهان ،  گسترش فقر و بیکاری فرار مغزها و خروج ثروت های ملی از کشور  واز همه مهمتر گسترش فساد  در سراسر مملکت مانند :  فحشا و اعتیاد و ارتشاء و رانت خواری ،  پر شدن زندانها  از آزادیخواهان و عدالت طلبان ، از همه دردناکتر طبقاتی نمودن جامعه به انسانهای درجه یک و دو وسه و... که موجب شده است تا سلطنت طلبان زیر نام مشروطه خواهان ، از فضای حاکم بر کشورمان استفاده نموده و بحرکت درآیند و از ملت ایران طلبکار هم بشوند . در حالی که این نظام زائیده همان نظام آریامهری است . در این باره به دفاعیات دکتر مصدق پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران در بیدادگاه نظامی مراجعه شود و همچنین نامه سه امضائی سران جبهه ملی ، زنده یادان دکتر کریم سنجابی ، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر که درخردادماه 1356 خورشیدی به محمدرضا نوشتند ،  مورد توجه قرار گیرد ، تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد . 

 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر