۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

شاه اللهی ها ، رجوی اللهی ها و حزب اللهی ها ، به راه راست هدایت شدند و دیگه به منتقدین خود تهمت نمیزنند و فحاشی نمیکنند !


دروغ سیزده است بابا ، جدی نگیرید !


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر