۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

بابا دیگر آب نمیدهد !


خداییش زمان ما ، نوشتن فارسی آسونتر بود چون باید مینوشتیم « بابا آب داد »
ولی بیچاره بچه های ما که باید بنویسند « بابا دیگر آب نمیدهد » !

بهره بردن از عکسهای این وبلاگ به شرط پاک نکردن 666 ، آزاد است !

.
.
ایده دزدی توسط مجاهدین خلق !


9:49:46 AM 1393/4/21بچه ی بد دیکته می گویدهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر